Personvernerklæring for Parrington Design 2022

 

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan jeg samler inn og bruker (behandler) personopplysninger i virksomheten min. Parrington Design, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandlingen.                                                                                               

Denne personvernerklæringen er beskyttet av lov om opphavsrett (vennligst ikke kopier noe tekst).

Kontaktinformasjon er:

Parrington Design

Forretningsadresse: Kikutstien 6, 3490 Klokkarstua
Org.nr.: 929044045
E-postadresse: kristine@parringtondesign.com

Jeg tar personvernet ditt på alvor og har tatt flere grep for å sikre at jeg gir deg tydelig informasjon om hvordan jeg behandler dataene dine, og hvilke rettigheter du har. Hvis du føler at noe er uklart eller mangler, må du ikke nøle med å kontakte meg.

 

 

Rettighetene dine

Ta kontakt med meg hvis du har spørsmål om eller vil benytte deg av en av dine rettigheter. Du har krav på svar senest innen 30 dager. Les mer på Datatilsynets sider.

 • Innsyn i og retting av egne opplysninger: Du kan be om en kopi av alle opplysninger jeg behandler om deg, og be meg om å rette opplysninger som ikke er riktige. 
 • Sletting eller begrensning: I noen situasjoner kan du be meg om å slette og/eller begrense behandlingen av opplysninger om deg selv, men jeg kan ikke slette data jeg er pålagt å behandle.
 • Protestere mot en behandling: Dersom jeg behandler opplysninger om deg på bakgrunn av berettiget interesse, har du rett til å protestere på det. 
 • Dataportabilitet: Dersom jeg behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be meg om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. 
 • Du har også rett til å trekke samtykket ditt tilbake når som helst.
 • Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen av dataene dine kan du klage til Datatilsynet, men jeg håper at du vil si ifra direkte til meg først så jeg kan prøve å løse saken for deg på en god måte.

Hvem jeg behandler personopplysninger om

Jeg behandler personopplysninger om:

 • Kunder
 • Potensielle kunder
 • Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere
 • Besøkende på nettsiden
 

Hvordan jeg samler inn personopplysninger

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til meg, men for å kunne gjennomføre en handel trenger jeg imidlertid en rekke opplysninger fra deg. Jeg verken leier, kjøper eller selger personopplysninger fra/til andre. Jeg bruker ikke automatiserte avgjørelser eller profilering i behandlingen av personopplysningene dine, og jeg behandler ikke særlige kategorier personopplysninger utover det som gjelder i et vanlig ansettelsesforhold.

Vi behandler personopplysninger når du:

 • kjøper tjenester
 • kontakter oss via telefon, SMS, nettsiden vår, e-post eller sosiale medier
 • bruker nettsiden vår
 

Formål, rettslig grunnlag og lagring

Etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 behandler jeg personopplysninger på bakgrunn av:

 1. Ditt samtykke
 2. En avtale vi har inngått
 3. En rettslig forpliktelse vi har
 4. En berettiget interesse vi mener at vi har

Som hovedregel skal ikke personopplysninger behandles og oppbevares lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. For å overholde dette har jeg årlige GDPR-revisjoner der jeg formelt vurderer og går gjennom personvernarbeidet mitt. Hensikten er å endre, oppdatere og om nødvendig slette personopplysninger.

Jeg beholder data så lenge jeg er pålagt til det etter gjeldende juridiske forpliktelser, for eksempel relatert til regnskaps, skatte- eller ansettelseslovgivning, og/eller andre relevante regler og forskrifter. Du kan når som helst kontakte meg hvis du ønsker at jeg skal slutte å behandle eller slette personopplysningene dine, men merk at jeg ikke kan slette personopplysninger jeg er rettslig forpliktet til å behandle.

Jeg har rutiner for å sikre at personopplysninger blir slettet fra alle relevante systemer når jeg ikke lenger har et formål og/eller et rettslig grunnlag for å fortsette å behandle dem.

 

Slik behandler jeg personopplysninger 

Her beskriver jeg i detalj når og hvordan jeg behandler personopplysningene dine, til hvilke formål, på hvilket rettslig grunnlag og hvor lenge.

Jeg behandler personopplysninger når:

 

Du kommuniserer med meg

Når du gir meg visittkortet ditt eller henvender deg til meg via nettsiden (kontaktskjema), på e-post, via telefon (anrop, tekstmelding) eller sosiale medier, behandler jeg personopplysninger. Avhengig av hvor og hvordan du sender meg melding, kan dette være navn, kontaktinformasjon, IP-adresse og øvrige opplysninger du velger å sende til meg. Vi bruker et CRM- (Customer Relationship Management) og/eller et kundestøttesystem for å behandle personopplysninger om potensielle og eksisterende kunder.

Formålet er å kunne svare på henvendelser fra deg, for historikk, og for å ha dokumentasjon i tilfelle jeg mottar reklamasjoner, klager eller rettslige krav. Det rettslige grunnlaget er f), der de berettigede interessene er å kunne svare på henvendelser fra deg, for historikk, og for å ha dokumentasjon i tilfelle jeg mottar reklamasjoner, klager eller rettslige krav. Jeg går gjennom, arkiverer og sletter henvendelser etter behov, men ikke sjeldnere enn hvert 5 år. Regnskapsmateriale oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

 

Du kjøper mine tjenester

Når du kjøper tjenester av meg behandler jeg personopplysninger som navn, kontaktinformasjon, bestillings- og betalingsinformasjon og kjøpshistorikk.

Formålet er å kunne levere produkter og tjenester til deg etter bestilling/kjøp, for å kunne ha en historikk over solgte produkter og tjenester og ellers å administrere og følge opp kundeforholdet med deg. Det rettslige grunnlaget er b) avtale og c) rettslig forpliktelse etter bl.a. bokførings- og skatteloven. Regnskapsmateriale oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

 

Markedsføring i eksisterende kundeforhold

Når du blir kunde hos meg behandler jeg personopplysninger som nevnt over. Dersom du har et eksisterende kundeforhold hos meg vil jeg kunne sende deg markedsføring på e-post og SMS, i tråd med markedsføringsloven § 15.

Formålet er å kunne yte god kundeservice. Det rettslige grunnlaget er f), der de berettigede interessene er å kunne tilby deg relevante produkter og tjenester. Det rettslige grunnlaget kan også være a), der du har gitt oss ditt samtykke. Du kan når som helst melde deg av markedsføring på e-post og SMS. Informasjon om hvordan du melder deg av angis i alle e-poster og SMS-er jeg sender som er knyttet til markedsføring. Opplysningene oppbevares så lenge kundeforholdet eksisterer, til du melder deg av eller inntil du eventuelt protesterer mot behandlingen.

 

Du søker på jobb eller jobber hos meg

Når du søker på jobb hos meg behandler jeg personopplysninger som navn, kontaktinformasjon, CV og andre opplysninger jeg trenger for å kunne vurdere søknaden din. Det rettslige grunnlaget er b) avtale, og eventuelt artikkel 9 nr. 2 b) og h) dersom søknaden din inneholder særlige kategorier personopplysninger. Opplysningene slettes etter at en person er valgt til jobben, med mindre du har samtykket til at jeg lagrer informasjonen din lenger i tilfelle du ønsker å søke på jobb ved en senere anledning. Samtykket vil i så fall fornyes årlig.

For ansatte behandler jeg personopplysninger som nevnt over, i tillegg til opplysninger som er nødvendig for å kunne utbetale lønn og ellers administrere arbeidsforholdet. Det rettslige grunnlaget for dette er b) avtale, c) rettslige forpliktelser etter gjeldende lover for ansettelsesforhold og eventuelt artikkel 9 nr. 2 b) og h) ved særlige kategorier personopplysninger. Opplysninger om ansatte slettes som hovedregel når arbeidsforholdet opphører, med mindre særlige grunner (som tvist om oppsigelse eller avskjed) gjør det nødvendig å oppbevare dem lenger. Opplysninger knyttet til lønnsadministrasjon oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

 

Du er en leverandør eller samarbeider med meg

Når du inngår en avtale med meg enten som leverandør, samarbeidspartner eller databehandler, behandler jeg personopplysninger som navn, kontaktinformasjon og korrespondanse. Formålet er å kunne inngå en avtale med deg og det rettslige grunnlaget er b) avtale. Opplysningene oppbevares inntil fem år etter reglene i bokføringsloven. Jeg behandler personopplysninger knyttet til generell korrespondanse og kommunikasjon som beskrevet over.

 

Du bruker nettsiden min

Når du bruker nettsiden min, behandler jeg personopplysninger i tråd med vår cookieerklæring . Formålet er administrere nettsiden min, promotere bedriften og svare på henvendelser fra besøkende. Det rettslige grunnlaget for cookies som lagrer eller behandler opplysninger som faller inn under ekomloven § 2-7b, er samtykke gjennom en forhåndsinnstilling i nettleseren din, i tråd med Nkoms anbefalinger som beskrevet her (februar 2022).

Google Analytics

I forbindelse med web statistikk på Parringtondesign.com, benyttes Google Analytics. Google Analytics brukes generelt for å samle inn korrekt informasjon ifh. til brukerstatistikk og besøk på nettsiden. I tillegg konfigureres Google Analytics for at det ikke skal samles opp personlig informasjon, ved blant annet anonymisering av IP-adresser.

WordPress

Parringtondesign.com bruker WordPress, hvilket betyr at at viktig informasjon som fremkommer via kontaktskjemaet er trygt lagret inne i WordPress. Dette gjelder for eksempel informasjon om bedrift som navn og kontaktopplysninger. Når formålet med informasjonen er oppfylt slettes den.

 

Hvem jeg deler personopplysninger med

For å kunne drive virksomheten vår effektivt og sikkert, er jeg noen ganger nødt til å dele personopplysningene dine med parter som:

 • Databehandlere: leverandører av ulike tjenester som behandler personopplysningene dine på våre vegne*
 • Profesjonelle rådgivere fra bransjer som advokat, finans, regnskap, revisjon og forsikring
 • Brukerstøtte for IT- og administrasjonssystemer
 • Offentlige myndigheter vi er pliktig å rapportere til

Jeg krever at alle jeg deler personopplysningene dine med sikrer dataene dine i henhold til god informasjonssikkerhet og etter kravene i personvernforordningen. Jeg inngår databehandleravtale med alle som behandler data på våre vegne, og taushetserklæringer etter behov.

* Jeg bruker databehandlere for:

 • E-post, kalender og digitale møter
 • Bokføring, regnskap og fakturering
 • Skylagring
 • Elektronisk signering
 • Spørreundersøkelser

På grunn av sikkerhet har jeg ikke spesifisert disse ved navn, men ta gjerne kontakt med meg hvis du vil vite mer.

 

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

I noen tilfeller overføres personopplysningene dine utenfor EU/EØS, for eksempel der jeg bruker leverandører utenfor EU/EØS til å håndtere utsendelse av nyhetsbrev, til å behandle kundeopplysninger, for å tilgjengeliggjøre produkter og tjenester på nettsiden min, for å muliggjøre betaling, for sikkerhet på nettsiden min og ellers for å kunne drive virksomheten min på en trygg og effektiv måte. Overføring av personopplysninger til utenfor EU/EØS er kun tillatt til land EU-kommisjonen har godkjent, eller under nødvendige garantier etter personvernforordningen. Dette kan for eksempel være EUs standardkontrakter.

På grunn av sikkerhet har jeg ikke spesifisert disse ved navn. Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer om hvilke slike databehandlere jeg bruker, hva slags nødvendige garantier som gjelder for slik overføring og hvilke ekstra sikkerhetstiltak vi har implementert.

 

Sikkerhet

Jeg tar informasjonssikkerhet på alvor, og jeg vil alltid gjøre mitt ytterste for å ivareta personopplysningene dine på best mulig måte. Blant annet bruker jeg sterke passord, kryptering av data, tilgangskontroll, sikkerhetskopiering og tofaktorautentisering for å sikre dataene mine og hindre at uvedkommende får tilgang til å se, endre, slette eller på noen måter påvirke dataene jeg oppbevarer, inkludert personopplysningene dine.

Jeg bruker kun anerkjente leverandører av IT- og administrasjonstjenester som webhotell, sikkerhet på nettsiden og PC, virusprogram, e-postleverandør, sikkerhetskopiering, og mer. Jeg tillater kun andre å få innsyn i og/eller behandle personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner, og kun der det er strengt nødvendig (f.eks. ved IT-support).

Jeg har etablert rutiner for håndtering av brudd på datasikkerhet, og jeg vil, ved avvik, sende avviksmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter oppdaget brudd. Dersom bruddet medfører høy personvernrisiko, vil jeg også varsle berørte registrerte.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert: 25.04.22

Endringslogg: